Главная | Регистрация | Вход | RSSВівторок, 20.04.2021, 23:09

Приветствую Вас Гість

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Виховна робота

 

КОНЦЕПЦІЯ розвитку громадянської освіти в Україні

 

 

Про організацію виховної роботи в Бахмутському НВК
у 2020-2021 навчальному році

1. Продовжити роботу НВК над основною проблемою «Формування морально-духовної життєвої компетентності, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

Протягом 2020-2021 року.

2. Забезпечити неухильне виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 роки, плану заходів щодо відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на 2020 рік

Протягом 2020-2021 року.

3. Забезпечити перехід виховної роботи до наскрізного виховання через навчальні предмети.

Протягом 2020-2021 року.

4. Узяти до уваги циклограму проведення основних тематичних місячників.

5. Вважати пріоритетним у виховній роботі НВК на 2020-2021 навчальний рік:

 • національно-патріотичне виховання;
 • громадянське виховання;
 • правове виховання;
 • екологічне виховання;
 • роботу з соціального захисту дітей;
 • охорону життя та здоров’я учнів;
 • розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів.

6. Затвердити творчу групу щодо відпрацювання цільової творчої програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у 2020-2021 навчальному році в такому складі:

 • Подопригора О.О. – голова творчої групи, заступник директора з ВР;
 • Жукова Г.В. – член творчої групи, заступник директора з НМР;
 • Жовта А.О. – член творчої групи, заступник директора з НВР;
 • Говорун Ю.В. – член творчої групи, заступник директора з НВР;
 • Фокіна С.В. – член творчої групи, керівник методичного об’єднання класних керівників;
 • Мишинська В.М.– член творчої групи, куратор паралелі 2-х класів;
 • Задніпровська О.С. – член творчої групи, куратор паралелі 3-х класів;
 • Гречка О.В. – член творчої групи, куратор паралелі 4-х класів;
 •  Моськіна З.Ф. – член творчої групи, куратор паралелі 5-х класів;
 • Варкінтін І.О. – член творчої групи, куратор паралелі 6-х класів
 • Мінасян А.Г. – член творчої групи, куратор паралелі 7-х класів;
 • Кондратенко Н.І – член творчої групи, куратор паралелі 8-х класів;
 • Чурсіна М.М. – член творчої групи, куратор паралелі 9-х класів;
 • Друпп О.В. – член творчої групи, куратор паралелі 10-х класів;
 • Кудіна О.І. – член творчої групи, куратор паралелі 11-х класів.

7. Призначити:

7.1. Керівником методичного об’єднання класних керівників – Фокіну С.В.

7.2. Керівниками методичних секцій:

 • початкової школи – Савченко Н.П.;
 • середньої школи – Квасникову С.В.;
 • старшої школи – Алексєєнко А.В.

8. Заступнику директора з ВР Подопригорі О.О.:

8.1. Продовжити роботу над виховною проблемою НВК із теми «Створення умов для розвитку й самореалізації національно свідомої особистості, формування громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого є орієнтація на високоморальні загальнолюдські цінності»   

Протягом року.

8.2. Організувати виховну роботу на цінностях сталого розвитку відповідно до проєктів «Позашкілля», «Учнівське самоврядування», «Освіта та духовний розвиток», «Єдиний простір: освітня взаємодія регіонів» Програми розвитку освіти на 2017-2020 роки.

Протягом 2020-2021 н.р.

8.3. Підвищити ефективність виховної системи закладу завдяки активному впровадженню у виховний процес інноваційних форм та методів роботи.

8.4. Посилити увагу щодо проведення всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Постійно.

8.5. Продовжити впровадження програми «Здоров’я 2020: український вимір» на 2012-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1164-р, із метою формування здорового способу життя та створення благодатних умов для охорони, збереження й зміцнення здоров’я учнів. Основними складовими здорового способу життя слід вважати:

 • рівень культури суспільства та особистості;
 • міцне здоров’я серед потреб людини;
 • мотивації збереження й зміцнення здоров’я;
 • навчання засобам збереження й зміцнення здоров’я.

Протягом року.

8.6. Розробити координаційні плани роботи школи зі Службою у справах дітей, відділом ювенальної превенції Бахмутського відділу поліції, Управлінням із охорони здоров’я , Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, Бахмутським міськрайонним управлінням юстиції, центром соціальних служб дітей та молоді, диспансерним відділенням №2 м. Бахмута КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м.Краматорська».

До 11.09.2020.

8.7 Скласти плани роботи щодо запобігання дорожнього, побутового та дитячого травматизму, нещасним випадкам.

До 04.09.2020.

8.8.Спланувати роботу батьківського всеобучу.

До 07.09.2020.

8.9.Привести у відповідність структуру методичної роботи з класними керівниками, вихователями ГПД, керівниками гуртків, клубів.

До 04.09.2020.

8.10. Підбивати підсумки виховної роботи кожного семестру.

Щосеместрово.

8.11. Спланувати роботу органів учнівського самоврядування.

До 04.09.2020.

8.12. Впроваджувати медіацію за допомогою діяльності Шкільної Служби Порозуміння.

Протягом року.

8.13. Висвітлювати інформацію про реалізацію основних завдань виховної  роботи, проведені виховні заходи на шкільному сайті, сайтах Управління  освіти та міського методичного кабінету.

Постійно.

9. Класним керівникам 1-11-х класів, керівникам гуртків, факультативів, учителям-предметникам, вихователям ГПД, соціально-психологічній службі:

9.1. Реалізовувати основні положення Концепції національно-патріотичного  виховання:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взятии на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур та традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності - працелюбності,свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи.

Протягом року

9.2. Реалізовувати основні положення Концепції громадянського  виховання:

 • формування в підростаючого покоління культури рідного дому;
 • виховання усвідомлення належності особистості до свого народу, нації, патріотизму;
 • формування соціальної активності, поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;
 • формування історичної пам’яті, громадянської позиції.

Протягом року.

9.3. Основними завданнями у вихованні вважати:

 • пробудження в дитині бажання бути моральною;
 • формування в підлітків моральної свідомості шляхом залучення їх до організованої діяльності;
 • прищеплення етико-естетичного ставлення до життя та до своєї життєдіяльності;
 • спонукання дітей та підлітків до самовдосконалення;
 • виховання моральної культури, толерантного ставлення до інших культур і традицій;
 • підтримку здібності, творчості, спрямованої на особистісний саморозвиток;
 • навчання дитини ставити моральні вимоги до інших людей та оцінювати їхні вчинки.

9.4. Проводити у відповідності до циклограми роботи НВК дні інформування з учнями: І тиждень – ПДР; ІІ тиждень – ППБ; ІІІ тиждень – правової освіти; ІV тиждень – день медичної інформації.

Протягом року.


Виховна проблема НВК 
Створення умов для розвитку й самореалізації національно свідомої особистості, формування громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого є орієнтація на високоморальні загальнолюдські цінності 

Довідка
за підсумками виховної роботи
в Бахмутському НВК № 11
у І семестрі 2020-2021 навчального року

Одним із пріоритетних завдань Бахмутського НВК у поточному році стала робота над виховною проблемою з теми «Створення умов для розвитку й самореалізації національно свідомої особистості, формування громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого є орієнтація на високоморальні загальнолюдські цінності». Для реалізації цього завдання діяльність педагогічного колективу була спрямована на створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

 Управління виховною роботою здійснювали заступник директора з виховної роботи Подопригора О.О., заступники директора з НВР Жовта А.О., Говорун Ю.В., заступник директора з НМР Жукова Г.В., педагог-організатор Махник І.Є., практичний психолог Афанасенко К.В., куратори паралелей Гришко О.О., Мишинська В.М., Задніпровська О.С., Гречка О.В.,Моськіна З.Ф., Мінасян А.Г., Квасникова С.В., Кондратенко Н.І. Алексєєнко А.В., Друпп О.В., Кудіна О.І.

У 2020-2021 навчальному році виховна робота продовжувалася за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • громадянське виховання;
 • правове та превентивне виховання;
 • екологічне виховання;
 • роботу з соціального захисту дітей;
 • охорону життя та здоров’я учнів;
 • розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів.

З деталями довідки можна ознайомитися за посиланням

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Корисні посилання
 • Офіційний блог
 • Ми на Facebook
 • МОН
 • Osvita.ua
 • Управління освіти Бахмутської міської ради Донецької області
 • Донецький ІППО
 • Copyright MyCorp © 2021
  uCoz